Byl kdysi jeden rytíř

Byl kdysi jeden rytíř.
Být nejlepší si přál.
Tak jako každý z rytířů,
jen kříž a ženy miloval.
Vyhrál řadu turnajů,
ten rytíř s velkým R.
Na štítu měl vyražen
svého rodu erb.
Však náhle přišla rána,
jíž nemohl se bránit,
to Amor, snad jen z rozmaru
se rozhodl ho ranit.
Tak sundal svoji lesklou zbroj
a za Láskou šel,
možná díky Amorovi
v boji nezemřel.
Ta Láska brzy odešla
a on Amora proklel.
“Proč jsi mne kdy zasáhl,
to jsi dělat neměl!”
Přesto na tom vydělal,
že sundal zbroj a masku,
vždyť mohl dívku milova,
vždyť mohl poznat Lásku.

Kontakt